Produkter

Våra läkemedel

Sedan grundandet har Bluefish fokuserat på att utveckla en modern produktportfölj med ett brett utbud av högkvalitativa generikaläkemedel inom alla viktiga terapiområden.

Såsom kardiovaskulära, centrala nervsystemet, gastrointestinala, diabetes, onkologi, dermatologi, respiratoriska, inflammatoriska, genital-urinala, antifungala, antivirala, endokrinologi, analgetiska och antibiotika.

Bluefishs långsiktiga strategi är att utöka produktportföljen av generiska versioner av storsäljare samt att gradvis erbjuda ett bredare utbud av nischade produkter inom snävare sjukdomsområden eller för att möta efterfrågan av regionala behandlingsprinciper.

Bolaget har för närvarande 84 produkter i sin portfölj varav 63 är lanserade och 21 är under utveckling eller registrering.

Produkters styrkor kan variera i olika länder
Visa produkter:

Analgesic

Diclofenac Bluefish (tidigare BMM)

Diclofenac
Enterotablett / 25, 50 mg

Diklofenak tillhör en grupp som kallas icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel, NSAID. Läkemedlet hämmar inflammationer, lindrar smärta och sänker feber. Diklofenak används för att behandla reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit.

StatusLanserad

LänderFI, SE, NO, DK

Mer detaljer

Meloxicam Bluefish (tidigare BMM)

Meloxicam
Tablett / 7.5, 15 mg

Meloxikam tillhör en grupp läkemedel som kallas icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Meloxikam används vid korttidsbehandling av symtom vid försämring av ledförslitning (artros), vid långtidsbehandling av symtom vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit, kronisk inflammatorisk ledsjukdom) eller ankyloserande spondylit (kronisk inflammation i rygg...

StatusLanserad

LänderSE, DK

Mer detaljer

Naproxen Bluefish (tidigare BMM)

Naproxen
Tablett / 250, 500 mg

Naproxen tillhör gruppen Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID). Naproxen är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande.

StatusLanserad

LänderSE

Mer detaljer

Tiparol

Tramadol
Brusttablett / 50 mg

Tiparol® (Tramadol) är ett morfinliknande, smärtstillande läkemedel som verkar på speciella celler i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Används vid måttlig till svår akut och kronisk smärta.

StatusLanserad

LänderSE

Mer detaljer

Tiparol

Tramadol
Kapsel / 50 mg

Tiparol® (Tramadol) är ett morfinliknande, smärtstillande läkemedel som verkar på speciella celler i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Används vid måttlig till svår akut och kronisk smärta.

StatusLanserad

LänderSE

Mer detaljer

Antibiotics

Ciprofloxacin Bluefish/BMM

Ciprofloxacin
Filmdragerad tablett / (250), 500, 750 mg

Ciprofloxacin är ett antibiotika som tillhör gruppen antibakteriella kinolonderivat och som verkar genom att hämma ett enzym som bakterierna behöver för att kunna föröka sig.  Ciprofloxacin används bla vid bakterieinfektioner i urinvägar, prostata, nedre luftvägar (t ex långvarig luftrörskatarr och lunginflammation), hud, mjukdelar, skelett, vid gonorré...

StatusLanserad

LänderFI, SE, DK

Mer detaljer

Co-Amoxiclav Bluefish

Co-Amoxiclav
Filmdragerad tablett / 500+125, 875+125 mg

Amoxicillin/klavulansyra är ett antibiotikum. Amoxicillin tillhör en grupp läkemedel som kallas penicilliner som ibland kan sluta fungera och bli inaktiva. Den andra aktiva substansen klavulansyra förhindrar att detta händer. Amoxicillin/klavulansyra används för att behandla: infektioner i mellanörat och bihåleinfektioner, luftvägsinfektioner, urinvägsinfekt...

StatusLanserad

LänderIE, PL, ES

Mer detaljer

Levofloxacin Bluefish

Levofloxacin
Filmdragerad tablett / 250, 500 mg

Levofloxacin är ett antibiotikum för behandling av infektioner orsakade av bakterier i luftvägar (bihåleinflammation, bronkit, lunginflammation), urinvägarna inklusive pyelonefrit (njurbäckeninflammation), prostata och hud och mjukdelar.

StatusLanserad

LänderAT, FI, FR, DE, HU, NL, IE, PT, ES, SE

Mer detaljer

Antifungal

Fluconazol Bluefish

Fluconazole
Kapsel / 50, 150, 200 mg

Flukonazol tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotika för systemiskt bruk, triazolderivat. Flukonazol används för behandling av svampinfektioner i till exempel slidan, på blygdläpparna, i hud, matstrupe och vid svampinfektioner som nått ut i blodet. Flukonazol används även vid en viss typ av hjärnhinneinflammation samt i förebyggande syfte och vid beha...

StatusLanserad

LänderFI, SE, NO, DK

Mer detaljer

Terbinafin Bluefish (tidigare BMM)

Terbinafin
Tablett / 250 mg

Terbinafin tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotikum och som används för att behandla svampinfektioner i hud och naglar.

StatusLanserad

LänderFI, SE, IS, DK

Mer detaljer

Antiviral

Valaciclovir Bluefish

Valaciclovir
Filmdragerad tablett / 500 mg

Valaciclovir tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala medel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV). Valaciclovir kan används till att behandla bältros. Behandla HSV-hudinfektioner och genital  herpes. Behandla munsår. Förebygga CMV-infektion efte...

StatusLanserad

LänderAT, FI, FR, DE, NL, IE, SE, IS, DK

Mer detaljer

Cardiovascular

Amlodipine Bluefish

Amlodipine
Tablett / 5, 10 mg

Amlodipin tillhör en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister. Amlodipin används för behandling av essentiell hypertoni och kronisk stabil angina pectoris och angina pectoris utlöst av kranskärlsspasm.

StatusLanserad

LänderAT, CZ, FI, NL, IE, IT, PL, SK, ES, SE, IS, DK

Mer detaljer

Atorvastatin Bluefish

Atorvastatin
Filmdragerad tablett / 10, 20, 40, 80 mg

Atorvastatin tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner. Atorvastatin används för att sänka kolesterol och triglycerider när en lågfettsdiet och förändrade levnadsvanor är otillräckligt. Om du har en förhöjd risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin kan också användas för att minska risken även om dina kolesterolnivåer är normala.

StatusLanserad

LänderAT, FI, FR, PL, SE, IS, DK

Mer detaljer

Losartan Bluefish

Losartan
Filmdragerad tablett / 12.5, 50, 100 mg

Losartan tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Losartan används för att behandla patienter med hypertoni, för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck och typ 2-diabetes och som har laboratorievärden som visar på nedsatt njurfunktion och proteinuri ≥0,5 g/dag. För att behandla patienter med kronisk hjärtsvikt, n...

StatusLanserad

LänderPL, SK, SE, DK

Mer detaljer

Losartan + HCTZ Bluefish

Losartan + HCTZ
Filmdragerad tablett / 50+12.5, 100+25 mg

Losartan/Hydrochlorothiazide är en kombination av en angiotensin II-receptorantagonist (losartan) och en diuretika (hydroklortiazid). Losartan/Hydrochlorothiazide används för behandling av hypertoni (högt blodtryck).

StatusLanserad

LänderAT, FI, DE, NL, IE, PL, PT, SK, ES, SE, IS, NO, DK

Mer detaljer

Perindopril Bluefish (tidigare BMM)

Perindopril
Tablett / 4, 8 mg

Perindopril är en ACE-hämmare som används för att behandla hypertoni och hjärtsvikt. Används också för att minska risken för hjärtsjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt, hos patienter med stabil kranskärlssjukdom och som redan har haft en hjärtinfarkt och/eller genomgått operation för att förbättra blodtillförseln till hjärtat genom att vidga blodkärlen.

StatusLanserad

LänderFI

Mer detaljer

Fluvastatin Bluefish

Fluvastatin
SR tablett / 80mg

Fluvastatin Bluefish är en HMG-CoA-reduktashämmare som sänker ditt kolesterol. Fluvastatin Bluefish är indicerat för behandling av av vuxna med primär hyperkolesterolemi eller blandad dyslipidemi. Även som sekundär prevention av större koronarhändelser hos vuxna med koronar hjärtsjukdom efter perkutan koronarintervention.

StatusLanserad

LänderSE

Mer detaljer

Eplerenon Bluefish

Eplerenon
Filmdragerad tablett / 25, 50 mg

Eplerenon tillhör läkemedelsgruppen selektiva aldosteronantagonister som hämmar effekten av aldosteron, en substans som kroppen bildar för reglering av blodtrycket och hjärtats funktion. Höga nivåer av aldosteron kan orsaka förändringar i kroppen som leder till hjärtsvikt. Eplerenon Bluefish används som tilläggsbehandling tidigt efter hjärtinfarkt hos patient...

StatusLanserad

LänderES, IS, DK

Mer detaljer

Simvastatin Bluefish

Simvastatin
Filmdragerad tablett / 10, 20, 40, 80 mg

Simvastatin är en HMG-CoA-reduktashämmare som sänker ditt kolesterol. Simvastatin används om du har ett förhöjt kolesterolvärde i blodet (primär hyperkolesterolemi) eller förhöjda fettmängder i blodet (blandad hyperlipidemi). Om du har ärftlig sjukdom (homozygot familjär hyperkolesterolemi) som ökar kolesterolvärdet i blodet. Vid kranskärlssjukdom eller om du ...

StatusLanserad

LänderAT, CZ, FI, FR, DE, HU, IE, IT, PL, PT, ES, SE, IS, NO, DK

Mer detaljer

CNS

Baklofen Bluefish

Baklofen
Tablett / 10 mg

Baklofen tillhör en grupp av läkemedel som heter spasmolytikum med spinal angreppspunkt. Baklofen verkar muskelavslappande och förhindrar eller minskar smärtsamma muskelkramper och ofrivilliga muskelryckningar.

StatusLanserad

LänderSE

Mer detaljer

Cetirizin Bluefish

Cetirizin
Filmdragerad tablett / 10 mg

Cetirizin tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer. Används vid symtomatisk behandling av allergisk rinit (säsongsbunden och perenn) samt vid associerad allergisk konjunktivit och kronisk idiopatisk urtikaria.

StatusLanserad

LänderFI, SE, NO

Mer detaljer

Citalopram Bluefish

Citalopram
Filmdragerad tablett / 10, 20, 40 mg

Citalopram tillhör en grupp av antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Citalopram används för behandling av svår nedstämdhet (depression).

StatusLanserad

LänderAT, FR, HU, NL, IE, PL, SE, IS

Mer detaljer

Donepezil Bluefish

Donepezil
Filmdragerad tablett / 5, 10 mg

Donepezil tillhör en grupp av läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare. Det används till att behandla demenssymtom vid lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom.

StatusLanserad

LänderAT, FI, DE, HU, IE, IT, PL, PT, ES, SE, IS, DK

Mer detaljer

Escitalopram Bluefish

Escitalopram
Filmdragerad tablett / 5, 10, 20 mg

Escitalopram är ett antidepressivt läkemedel som hör till gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Escitalopram används för behandling av egentliga depressioner, paniksyndrom med eller utan agorafobi, social fobi, generaliserade ångesttillstånd och tvångssyndrom.

StatusLanserad

LänderES

Mer detaljer

Fentanyl Bluefish

Fentanyl
Depotplåster / 25, 75, 50, 100 mg

Fentanyl tillhör en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider.  Den smärtstillande substansen fentanyl avges långsamt från plåstret, tas upp av huden och passerar in i kroppen. Fentanyl används för behandling av svår kronisk smärta som endast kan lindras av starka smärtstillande läkemedel (opioider).

StatusLanserad

LänderSE

Mer detaljer

Gabapentin Bluefish

Gabapentin
Kapsel / (100), 300, 400 mg

Gabapentin tillhör en grupp läkemedel som används för att behandla epilepsi och perifer neuropatisk smärta.

StatusLanserad

LänderDK

Mer detaljer

Granisetron Bluefish (tidigare BMM)

Granisetron
Filmdragerad tablett / 1, 2 mg

Granisetron tillhör en grupp läkemedel som kallas antiemetika, vilka är läkemedel som förebygger illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling och/eller strålbehandling.

StatusLanserad

LänderFI, SE, DK

Mer detaljer

Lamotrigin BMM

Lamotrigin
Tablett / 25, 50, 100, 200 mg

Lamotrigin är ett antiepileptika som används för att behandla epilepsi och manodepressiv (bipolär) sjukdom.

StatusLanserad

LänderSE, DK

Mer detaljer

Levetiracetam Bluefish

Levetiracetam
Filmdragerad tablett / 250, 500, 750, 1000

Levetiracetam är ett antiepileptika. Levetiracetam används som ensam behandling hos patienter från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi, för att behandla partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. Levetiracetam används som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla partiella anfall med eller utan generalisering hos patienter...

StatusLanserad

LänderAT, NL, IE, IT, PL, ES, SE, DK

Mer detaljer

Mirtazapin Bluefish

Mirtazapin
Munsönderfallande tablett / 15, 30, 45 mg

Mirtazapin tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva. Mirtazapin används för behandling av episoder av egentlig depression.

StatusLanserad

LänderAT, CZ, FI, FR, DE, GR, HU, NL, IE, IT, PL, PT, RO, SK, ES, SE, NO, UK, DK

Mer detaljer

Olanzapin Bluefish

Olanzapin
Munsönderfallande tablett / 5, 10, 15, 20 mg

Olanzapin tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika. Olanzapin används för behandling av schizofreni samt behandling av måttlig till svår manisk episod. 

StatusLanserad

LänderAT, CZ, FI, FR, HU, NL, PL, SK, ES, SE, DK

Mer detaljer

Ondansetron Bluefish

Ondansetron
Munsönderfallande tablett / 4, 8 mg

Ondansetron munlöslig tablett tillhör gruppen av läkemedel som heter antiemetika. Ondansetron används vid behandling av illamående och kräkningar som orsakas av kemoterapi och strålbehandling samt som profylax mot postoperativt illamående och kräkningar hos vuxna.

StatusLanserad

LänderFI, DE, NL, PL, SE, NO, UK

Mer detaljer

Ondansetron Bluefish (BMM)

Ondansetron
Filmdragerad tablett / 4, 8 mg

Ondansetron tillhör gruppen av läkemedel som heter antiemetika. Ondansetron används vid behandling av illamående och kräkningar som orsakas av kemoterapi och strålbehandling samt som profylax mot postoperativt illamående och kräkningar hos vuxna.

StatusLanserad

LänderFI, SE, IS, NO, DK

Mer detaljer

Pramipexole Bluefish

Pramipexole
Tablett / 0.18, 0.35, 0.70 mg

Pramipexol hör till en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister, som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Genom stimulering av dopaminreceptorer utlöses nervimpulser i hjärnan som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser. Pramipexol används för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom. Det kan användas enbart eller i kombination med levodopa.

StatusLanserad

LänderAT, FI, IE, RO, ES, SE, NO, DK

Mer detaljer

Quetiapine Bluefish

Quetiapine
Tablett / 25, 100, 200, 300, 400 mg

Quetiapin tillhör en grupp av läkemedel som kallas antipsykotika. Quetiapin används för att behandla schizofreni. Quetiapin används även för behandling av tillstånd associerade med bipolär sjukdom.

StatusLanserad

LänderHU, SK, ES, IS

Mer detaljer

Sertralin Bluefish

Sertralin
Filmdragerad tablett / 50, 100 mg

Sertralin tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat). Sertralin används för behandling av egentliga depressionsepisoder.

StatusLanserad

LänderAT, DE, NL, IE, PL, SE, IS, NO, DK

Mer detaljer

Sumatriptan Bluefish

Sumatriptan
Tablett / 50, 100 mg

Sumatriptan tillhör läkemedelsgruppen triptaner som används för behandling av migränhuvudvärk.

StatusLanserad

LänderFI, DE, NL, ES, SE, IS, NO, DK

Mer detaljer

Tetrabenazine Bluefish

Tetrabenazine
Filmdragerad tablett / 25 mg

Tetrabenazin är ett läkemedel som hör till en grupp av läkemedel som används för behandling av störningar i nervsystemet. Tetrabenazin används för behandling av sjukdomar som orsakar ryckiga, oregelbundna, okontrollerbara rörelser (hyperkinetiska rörelsestörningar med Huntingtons chorea).

StatusLanserad

LänderFR

Mer detaljer

Topiramat Bluefish

Topiramat
Filmdragerad tablett / 25, 50, 100, 200 mg

Topiramat tillhör en grupp av läkemedel som kallas antiepileptiska läkemedel. Det används ensamt för behandling av epileptiska anfall hos vuxna och barn över 6 års ålder, tillsammans med andra läkemedel för behandling av epileptiska anfall hos vuxna och barn över 2 års ålder eller för att förebygga migränhuvudvärk hos vuxna.

StatusLanserad

LänderAT, DE, NL, IT, PL, PT, RO, ES, SE, IS, NO, DK

Mer detaljer

Modafinil Bluefish

Modafinil
Tablett / 100mg

Modafinil är ett psykoanaleptika, ett centralt verkande sympatomimetika. Modafinil Bluefish är avsett för vuxna  för behandling av uttalad sömnighet förenat med narkolepsi med eller utan kataplexi.  Uttalad sömnighet definieras som svårighet att hålla sig vaken och ökad sannolikhet att somna vid olämpliga tillfällen. Modafinil Bluefish kan förbättr...

StatusLanserad

LänderSE, IS

Mer detaljer

Venlafaxine Bluefish

Venlafaxine
Depotkapsel, hård / 37.5, 75, 150 mg

Venlafaxin är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Venlafaxin är en behandling för vuxna med depression. Venlafaxin är även en behandling för vuxna med social fobi. 

StatusLanserad

LänderAT, CZ, FI, FR, DE, HU, NL, IE, IT, PL, PT, SK, ES, SE, IS, NO, UK, DK

Mer detaljer

Endocrinology

Alendronat Bluefish

Alendronat
Tablett / 70 mg

Alendronat tillhör en grupp av mediciner som kallas bisfosfonater och används vid behandling av postmenopausal osteoporos och andra skelettsjukdomar. Alendronat Bluefish Veckotablett 70 mg minskar risken för kot- och höftfrakturer. Alendronat hämmar osteoklasternas benresorption utan någon direkt effekt på benbildningen.

StatusLanserad

LänderAT, FI, DE, NL, IE, PL, SE, NO, DK

Mer detaljer

Ibandronate Bluefish

Ibandronate
Filmdragerad tablett / 50, 150 mg

Ibandronate tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater. Den hämmar en ökad förlust av kalcium från skelettet (benresorption) och förhindrar skelettkomplikationer och benbrott som beror på spridningen av cancerceller till skelettet. Ibandronate används förebyggande mot metastasorsakade skelettskador (frakturer, skelettkomplikationer som kräver strålnin...

StatusLanserad

LänderDE, IT, PT, ES, SE, DK

Mer detaljer

Risedronate Bluefish

Risedronate
Filmdragerad tablett / 35 mg

Risedronate tillhör en grupp icke-hormonella läkemedel som kallas bisfosfonater som används för att behandla skelettsjukdomar. Läkemedlet har direkt effekt på skelettet genom att göra det starkare och därmed minska sannolikheten att du drabbas av benbrott. Risedronat används för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor. Den minskar risken för benbr...

StatusLanserad

LänderAT, FI, FR, DE, NL, IE, IT, PT, ES, SE, IS, UK

Mer detaljer

Endocrinology/diabetes

Metformin Bluefish

Metformin
Filmdragerad tablett / 500, 850, 1000 mg

Metformin tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider och används för behandling av diabetes. Metformin sänker huvudsakligen blodsockret genom att öka känsligheten för insulin. Metformin stimulerar inte insulinproduktionen och ger därför inte kraftiga blodsockerfall.  

StatusLanserad

LänderAT, CZ, FR, DE, HU, NL, IE, IT, PL, PT, RO, SK, ES, SE, IS, DK

Mer detaljer

Glimepirid Bluefish (tidigare BMM)

Glimepirid
Tablett / 1, 2, 3, 4 mg

Glimepirid verkar blodsockersänkande genom att dels öka den egna insulinproduktionen, dels genom att göra det kroppsegna insulinet mer effektivt. Glimepirid används vid diabetes mellitus typ 2, då enbart diet, motion och viktreduktion ej ger tillräcklig effekt. Kan även användas i kombination med insulin.

StatusLanserad

LänderSE, DK

Mer detaljer

Gastrointestinal

Omeprazol Bluefish

Omeprazol
Enterokapsel, hård / 10, 20, 40 mg

Omeprazol tillhör en grupp av läkemedel som kallas protonpumpshämmare. Omeprazol används för att behandla gastroesofageal reflux-sjukdom. Duodenalsår eller ventrikelsår. Sår som är infekterade av Helicobacter pylori. Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel. Omeprazol kan också användas för att förhindra uppkomst av magsår när du tar NSAID- läkemedel. ...

StatusLanserad

LänderFI, DE, IE, SE, NO, DK

Mer detaljer

Omeprazol BMM

Omeprazol
Enterotablett / 10, 20 mg

Omeprazol tillhör en grupp av läkemedel som kallas protonpumpshämmare. Omeprazol används för att behandla gastroesofageal reflux-sjukdom. Duodenalsår eller ventrikelsår. Sår som är infekterade av Helicobacter pylori. Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel. Omeprazol kan också användas för att förhindra uppkomst av magsår när du tar NSAID- läkemedel. ...

StatusLanserad

LänderFI, SE, DK

Mer detaljer

Pantoprazole Bluefish

Pantoprazole
Enterotablett / 20, 40 mg

Pantoprazol tillhör en läkemedelsgrupp som kallas protonpumpshämmare. Används vid behandling av mild refluxsjukdom, långtidsbehandling och förebyggande av återfall av refluxesofagit samt vid profylaktisk behandling av gastroduodenala sår orsakade av icke-selektiva NSAID hos riskpatienter som behöver fortsatt NSAID-behandling.

StatusLanserad

LänderAT, FI, IE, IT, PL, PT, ES, SE, DK

Mer detaljer

Genito-Urinary

Finasteride Bluefish

Finasteride
Filmdragerad tablett / 5 mg

Finasterid tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare. De verkar genom att förminska storleken på prostata (blåshalskörteln) hos män. Finasterid används vid behandling och kontroll av godartad förstoring av prostata (som inte innebär cancer).

StatusLanserad

LänderDE

Mer detaljer

Sildenafil Bluefish

Sildenafil
Filmdragerad tablett / 50, 100 mg

Sildenafil används för att behandla män med erektil dysfunktion, vilket är en oförmåga att få eller bibehålla en erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet. För att Sildenafil ska vara effektivt krävs sexuell stimulering.

StatusLanserad

LänderPL, PT, ES, DK

Mer detaljer

Inflammatory

Montelukast Bluefish

Montelukast
Tuggtablett / 4, 5 mg

Montelukast är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar ämnen som finns i kroppen s.k. leukotriener. Genom att blockera leukotrienerna förbättrar montelukast symtomen vid astma, hjälper till att kontrollera astma samt förbättrar symtomen vid säsongsbunden allergi (s.k. hösnuva eller säsongsbunden allergisk rinit).

StatusLanserad

LänderPL, SE, DK

Mer detaljer

Montelukast Bluefish

Montelukast
Filmdragerad tablett / 10 mg

Montelukast är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar ämnen som finns i kroppen s.k. leukotriener. Genom att blockera leukotrienerna förbättrar montelukast symtomen vid astma, hjälper till att kontrollera astma samt förbättrar symtomen vid säsongsbunden allergi (s.k. hösnuva eller säsongsbunden allergisk rinit).

StatusLanserad

LänderPL, SE, DK

Mer detaljer

Oncology

Anastrozole Bluefish

Anastrozole
Filmdragerad tablett / 1 mg

Anastrozol hör till läkemedelsgruppen aromatashämmare. Detta betyder att läkemedlet påverkar aktiviteten av enzymet aromatas, och på så sätt sänker halterna av vissa kvinnliga könshormoner, såsom östrogener. Behandling av avancerad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

StatusLanserad

LänderAT, FI, FR, HU, IE, IT, PL, ES, SE, IS, NO, DK

Mer detaljer

Bicalutamide Bluefish

Bicalutamide
Filmdragerad tablett / 50, 150 mg

Bikalutamid hör till gruppen icke-steroida antiandrogener. Den blockerar de oönskade effekterna av de manliga könshormonerna (androgener) och hämmar på detta sätt tillväxt av celler i prostatan. Bicalutamide kan användas ensamt men även som en del av en kombinationsbehandling till patienter som har fått prostatan bortopererad. Det kan även användas tillsammans...

StatusLanserad

LänderAT, CZ, FI, DE, HU, NL, IT, ES, SE, NO, DK

Mer detaljer

Letrozole Bluefish

Letrozole
Filmdragerad tablett / 2.5 mg

Letrozol tillhör en grupp av läkemedel som kallas aromatashämmare. Det används vid hormonell (endokrin) bröstcancerbehandling.

StatusLanserad

LänderAT, FI, FR, DE, IE, PL, ES, SE, IS, DK

Mer detaljer

Respiratory

Levocetirizine Bluefish

Levocetirizine
Filmdragerad tablett / 5 mg

Levocetirizin tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer. Används vid symtomatisk behandling av allergisk rinit (säsongsbunden och perenn) samt vid associerad allergisk konjunktivit och kronisk idiopatisk urtikaria.

StatusLanserad

LänderDE

Mer detaljer