Femårsresultat
MSEK 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 283,2 187,7 175,5 162,3 145,2
Bruttoresultat 132,5 70,4 57,4 19,8 39,4
Bruttomarginal 46,8% 37,5% 32,7% 12,2% 27,1%
EBITDA 12,8 -34,1 -31,4 -52,7 -20,1
Resultat före skatt -19,9 -61,4 -57,6 -76,4 -38,9
Resultat per aktie, SEK -0,27 -0,82 -0,90 -1,50 -1,09
Eget kapital per aktie, SEK 0,98 1,23 1,55 1,87 2,38